Historiens Hus Herning

Slægtshistorisk Forening

Mandag den 17.februar 2020 kl. 19.00

Uægte børn og udlagte barnefædre – adoptivbørn.

Ved Svend Erik Christensen, Brabrand.

(se slaegtsforskning-herning.dk)