Historiens Hus Herning

Slægtshistorisk Forening

Slægtshistorisk Forening Herning har til formål at øge kendskabet til og skabe interesse for slægts- og lokalhistorisk forskning.

Foreningen arrangerer foredrag med mange forskellige emner.

I perioden september – april er der mulighed for ugentlig at deltage bl.a. i slægtscafeen, hvor ”Din egen slægtsforskning” er i centrum.

Se mere om foreningen og dets program på: http://slaegtsforskning-herning.dk

Kontakt til foreningen: kontakt@slaegtsforskning-herning.dk

Formand: Leif Sepstrup

Tlf. 20 89 86 80

Nyheder fra Slægtshistorisk forening i foråret 2019.

Mandag d. 18. februar 2019 kl. 19 i Foredragssalen, Historiens Hus

Foredrag v. Kommunikationskonsulent på Rigshospitalet Erik Kann.

DNA og slægtsforskning

Er DNA løsningen på alle udfordringer i din slægtsforskning? På ingen måde. Men DNA er adgangsbillet til en masse konkrete og praktisk anvendelige muligheder i din slægtsforskning, muligheder der rækker langt videre end ”bare” at få procenttal på din asiatiske, afrikanske eller indokinesiske oprindelse. Foredraget tager dig med lige fra du bestiller dit DNA-test-sæt til du analyserer svarene. Det hele er lagt tilrette, så alle kan få praktisk glæde af en DNA-test.

Det bliver en aften med meget lidt genetik-fagligt og med rigtig meget om de praktiske muligheder for dig som slægtsforsker

Mandag d. 18. marts 2019 kl. 19 i Foredragssalen, Historiens Hus

Foredrag v. Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden

“Kartoffeltyskerne: Fakta og myter”.

Kartoffeltyskerne kom i årene 1759 – 1761 inviteret af Frederik den 5. Der er mange fakta og myter om årsagerne: Fattigdom, religionsforfølgelse, menneske-hververes fortjeneste. Hvilket liv fik de her? Kom de med kartoflen? Lærte de danskerne at spise den? Hvorfor blev nogle mod alle odds og omgivelsernes modstand – medens de fleste opgav og rejste, mange til Volga som følge af løftebrud – og de landbrugsøkonomiske forhold.

Mandag d. 8. april 2019 kl. 19 i Foredragssalen, Historiens Hus

Foredrag v. Søren K. Poder cand.mag. i historie.

”Den Spanske Syge”. 

Tiden er 1918 og hele Verden lever i frygt for en usynlig dræber, der, som rygtet vil vide, har lagt hele landsbyer øde på sin vej. Og rygterne taler sandt. Den Spanske Syge er uden overdrivelse den mest katastrofale pandemi i historisk tid. Det antages at af ca. 30% af verdensbefolkning blev smittede, hvoraf mindst 50 millioner døde. I Danmark er tallet 12 til 15.000 døde. I dette foredrag vil Søren K. Poder fortælle om Den Spanske Syge i Danmark. Med udgangspunkt i købstaden Holbæk, vil en række resultater fra en igangværende undersøgelse blive præsenteret, sammen med hvordan viden og kilder til Den Spanske Syge kan bruges i et moderne pandemiberedskab. Du kan læse mere og følge projektet på www.denspanskesyge.dk