Historiens Hus Herning

Sygehusmuseet

Historisk tilbageblik

Starten til det første sygehus i Herning skete i 1876, hvor amtet gav tilladelse til at leje sig ind i lokaler i Vestergade 11, og der indrette en sygestue med “4 Senge og fornødent Inventarium”. Den årlige leje var 160 kr.

I 1882 blev det første egentlige sygehus opført i Nørregade – der hvor Nørregades plejehjem tidligere har ligget. Der var plads til ca. 50 patienter. Byggeomkostningerne var ca. 45.000 kr.

Den 1. februar 1910 blev det nuværende sygehus taget i brug. Den første bygning indeholdt bl.a. en medicinsk – kirurgisk afdeling. Der var plads til 36 senge. Byggeomkostningerne var ca. 300.000 kr.

Har man lyst til at læse yderligere om Herning Sygehus kan bogen “ Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark” købes på Sygehusmuseet.

Formålet

Formålet med at oprette et lokalt sygehusmuseum er at fortælle Herning Sygehus’ historie.

Det skal blandt andet ske ved:

Museets oprettelse

Den 1. marts 2000 blev der på foranledning af sygehusledelsen Herning Centralsygehus nedsat en styregruppe, med tidligere oversygeplejerske Inger H. Iversen, som formand og 15 nuværende og tidligere medarbejdere.

Styregruppen fik til opgave sammen med museumsgruppen at få samlet, registreret og beskrevet de gamle bevaringsværdige sygehusting, der har været anvendt eller har tilknytning til Herning Sygehus.

Arbejdsgrupper

Museumsgruppen fordelte arbejdet ud fra interesseområderne:

OBS

Hvis der er nuværende eller tidligere ansatte, der har reddet ting fra at blive smidt væk,
eller har fået foræret ting, som kan være med til at beskrive Sygehusets historie, modtager vi det meget gerne til museet.

Åbningstider

Der er åben alle torsdage (- helligdage) i tidsrummet klokken 14.00 – 17.00.

Udenfor museets åbningstider:
Ved henvendelse til en af bestyrelsens medlemmer, kan der for større grupper, arrangeres rundvisning.

Grupperundvisning med 1-2 kustoder (max. 15 personer) udenfor ovenstående tidspunkt kan aftales for et honorar på min. 250 kr. Er der flere end 8 personer koster det 30 kr. pr. person.

Se i øvrigt Sygehusmuseets hjemmeside.

Museets placering

Museet har tidligere haft til huse på loftet i den gamle kirurgiske bygning fra 1910. Lokalerne var særdeles velegnede til formålet, idet et par rum stort set står urørte fra sygehuset blev bygget. Den øvrige del er meget nænsomt renoveret.

I forbindelse med nybyggeri af nyt sygehus i Gødstrup, kunne museet ikke forblive i de gamle bygninger.

Museet er derfor rykket ind i Historiens Hus i Muse-umsgade, hvor vi havde indvielse af vore nye lokale i september 2017.

Vi har mindre plads end før, men syntes vi har fået lavet et godt resultat, og viser gerne vore nye lokaler frem for interesserede.

Entre: gratis

Kontakt

Sygehusmuseet
Historiens Hus
Museumsgade 32
DK 7400 Herning
www.sygehusmuseum.dk