Historiens Hus Herning

Kontakt

Huset rummer 7 foreninger, som alle har deres egne aktiviteter i huset.

Personalet på Lokalhistorisk Arkiv er der hver dag, og arkivlederen fungerer som daglig administrator og koordinator for husets andre aktører.

Arkivlederen kan træffes pr. mail eller telefon.

Helene Møller Jensen
bibhmj@herning.dk
tlf. 51702941